วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าว ที่นายจ้างคนไทยควรต้องรู้

ลดปัญหาด้านสุขภาพ ลดปัญหาค่ารักษาพยาบาล ลดปัญหาของนายจ้าง ลูกจ้างต่างด้าวได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องไม่แตกต่างจากคนไทยอยู่ใน"สิทธิขั้นพื้นฐาน" ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ต้องให้ลูกจ้างซื้อ "บัตรประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว"

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประเด็น ยาดี - ยาไม่ดี เรื่องเล่าปากต่อปากที่หลายคนเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับยานอกบัญชี


ยานอก ยาใน... ยาดี ยาไม่ดี ที่เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องเล่ากันปากต่อปาก และจุกอกหลายคนตลอดมา อีกทั้งยังมีคนทั่วไปหรือคนถือบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง) หรือบัตรประกันสังคมเข้าใจผิดๆมาโดยตลอด หลายคนมองว่าเป็นยาสำหรับคนจนหรือคนไม่มีสตังค์ ประเด็นสำคัญที่สุดประเด็นหนึ่ง คือ เรื่องยานอกบัญชี ถูกประโคมว่ายาที่ถูกทำให้เชื่อว่าเป็นยาดียาเทวดา มีราคาแพง จึงอยู่นอกบัญชียาฟรีสำหรับประชาชนคนธรรมดา