วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

ทำไมคนเราควรต้องทำประกันชีวิต


จะว่ากันไปแล้ว เราหนีคำว่าประกันไม่พ้นจริงๆ เพราะชีวิตประจำวันเราหันหน้าหันหลังรอบตัวเราก็ล้วนแต่ถูกบังคับให้มีประกัน ทั้งประกันโดยสมัครใจและภาคบังคับ และรัฐสวัสดิการ
  • บ้านก็ต้องทำประกันภัย
  • รถที่ขับก็ต้องประกันตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

ไขข้อข้องใจ ในการประกันชีวิต


การประกันชีวิต คืออะไร
การประกันชีวิต เป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น ก็ได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการนำเงินก้อนดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู้ได้รับภัย

20เหตุผลที่คนไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะทำประกันชีวิต


นับวันคนไทยเริ่มทำประกันชีวิตมากขึ้นทุกขณะ อันเนื่องจากสถานการณ์ใกล้ตัว รวมทั้งระบบข้อมูลด้านบวกเรื่องประกัน และข่าวสารที่ดีทำให้เห็นประโยชน์มากขึ้นขึ้น จากแหล่งข้อมูลหลายทางทั้ง ประกอบกับปัจจุบันมีบริษัทประกันชีวิตมีการพัฒนาคุณภาพตัวแทนให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น ทำให้คนไทยมีโอกาสรับรู้ถึงประโยชน์ของการประกันชีวิตมากขึ้น