วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สิทธิประกันสังคมใหม่ มีอะไรเพิ่มขึ้น


       สิทธิประกันสังคมใหม่ เพิ่มผลประโยชน์มากมายให้ผู้ประกันตน ครอบคลุมหลายกรณี ทั้งเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ ว่างงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร มารู้สิทธิประโยชน์กันสักหน่อย

          บอกได้เลยว่าคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเตรียมเฮได้เลย เพราะเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องขอบอกเลยว่าในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของสิทธิประโยชน์ทดแทนที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นชนิดที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ นั่นก็คือจะมีผลบังคับใช้จริง ๆ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เรามาดูกันว่าสิทธิประโยชน์ทดแทนที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้นมีอะไรบ้าง