วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เงื่อนไข พ.ร.บ. ใหม่ มีผลเริ่ม 1 เมษายน 2559

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)  หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ. ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญของชีวิต ร่างกาย และผู้ประสบภัยจากรถยนต์เป็นสำคัญ